Dokumentera även informellt lärande

Idag finns nästan ett 100%igt fokus på att dokumentera vad eleverna lär sig i skolan. Det är som om det enda som räknas är det man lär sig där. Samtidigt vet vi att många elever har ett rikt liv utanför skolan med mängder av lärtillfällen via nätet, idrotten, andra intressen, besök på nya platser, med mera.

Även denna mer informella och utanförskolinlärning borde erkännas och dokumenteras. Den allra enklaste, och för oss självklara lösningen, är att eleverna skapar sina egna bloggar/hemsidor där man har sitt ”CV” med information om vad man gör och har lärt sig i och utanför skolan.

Idag är det relativt enkelt att skapa en blogg som både är en hemsida där man dokumenterar det man gör och ger exempel på egna arbeten. Om man är riktigt ambitiös kan man koppla på idén om s.k. badges. (Närmast ”märken”). Tänk dig scouterna där man får olika märken som ett bevis på att man har klarat en viss färdighet. Artikeln nedan ger en översikt över utvärderingar av informellt och formellt lärande.

Badges, Portfolios, and Blending Formal and Informal Learning

Idén om en portfolio är inte ny, men fortfarande väldig aktuell. Nu är det ännu enklare att göra detta digitalt med texter, bilder, korta videos och andra sätt som gör att man kan visa upp vad man kan och vad man har lärt sig.

Det är bra för eleven själv att hålla reda på det, bra att visa föräldrar och bra för läraren att ha exempel på elevens arbete samlade. Och när det väl är dags att söka sig till nästa nivå i utbildningssystemet eller söka sommarjobb och riktigt jobb, ja då har man ett CV klart, ett CV man har uppdaterat varje termin under sin skolgång.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på ditt eget ”informella” lärande från tiden då du själv gick i skolan.

De flesta känner till idén om portfolio. Använder ni er av den idén nu eller är ni redo att ta upp idén igen?

Gör en undersökning över en elevgrupps informella kunskaper och färdigheter. Be alla skriva exempel på fem saker de har lärt sig väl utanför skolan från ridning till fotboll, till insekter och till datakunskaper.