Digitala verktyg 5/5 – Det praktiska måste fungera

Föreläsningen är baserad på John Steinbergs bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”.

Avsnittet behandlar 38.41 – 43.27 i videon

Ingenting är värre än en lektion du planerat där nätet och era digitala verktyg är viktiga och du först upptäcker att några datorer är sönder och sedan inser att ni inte kommer ut på nätet.

Hur har digitala verktyg på din skola kopplats till skolans administrativa system? Har elever, lärare och föräldrar tillgång till skolarbetet via nätet?

Det finns många praktiska frågor att ställa sig när man inför digitala verktyg i skolan. Här är några exempel. Fler finns i boken, Lyckas med digitala verktyg i skolan.

Ert kvartssamtal

Vilka praktiska problem kring nätverket, maskinerna, program och appar måste lösas snarast möjligt på er skola?

Vilket administrativt system, lärplattformar och sparsystem har ni på skolan? Fungerar det bra?

Kan det fungera bättre? ”Utbildning, utbildning, utbildning” påstår John Steinberg i föreläsningen…. Ge exempel på vilka kompetenser ni på skolan och du personligen snarast bör skaffa dig inom detta med digitala verktyg, program och nätet?