Digitala verktyg 4/5 – Eviga frågan om varför!

Föreläsningen är baserad på John Steinbergs bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”.

Avsnittet behandlar 32:37 – 38:39 i videon

Varför ska vi använda digitala verktyg och Internet? Svaret kan variera men en viktig sak är att lära eleverna att hantera, sortera, analysera, prioritera, förstå och presentera information. Till exempel är det viktigt för demokratiutvecklingen att kunna förstå hur man utsätts för påverkan och hur man själv påverkar andra.

Mobilen i klassrummet? Det finns många fördelar, men också nackdelar och man bör nog förvänta sig en del misstag och barnsjukdomar i början, säger jag på föreläsningen. Men det är viktigt att diskutera syftet och potentialen med digitala verktyg.

Ert kvartssamtal

Mobilen i klassrummet – ja, det brukar väcka ilska, förvirring och nyfikenhet. Visst kan det bli rörigare innan man hittar en bra struktur för användningen, men tycker du att det är någonting som man ska sikta på eller inte?

Är Internet och digitalisering en viktig demokratifråga?

Vad bör vara det stora syftet med användandet av digitala verktyg i klassrummet?