Digitala verktyg 3/5 – Hur påverkas lärarrollen av digitala verktyg?

Föreläsningen är baserad på John Steinbergs bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”.

Avsnittet behandlar 27:31 – 32:37 i videon

Stanna upp en stund och ställ dig de stora frågorna om digitaliseringens konsekvenser. Varför? Vad är syftet? Hur blir lärandet bättre? Vad är konsekvenserna för mig i min lärarroll?

Varför ska vi använda digitala verktyg och Internet? Svaret kan variera men en viktig sak är att lära eleverna att hantera verktygen.

Läraren som ledare behövs mer än någonsin för att lyckas med digitala verktyg. Det sämsta en lärare kan göra är att dra sig tillbaka för att bli ”resursperson”. Korta i stället ner uppgifterna, minska antalet elever i gruppen, ge tydliga roller, kontrollera ofta och följ ständigt upp.

Ert kvartssamtal

Eleverna kommer att tävla på en global marknad. Diskutera idén om varför kvalitet blir allt viktigare. Ska man göra färre saker men med högre kvalitet?

Ge exempel på lyckade projekt med digitala verktyg. Hur viktiga var spelreglerna för resultatet? Spelregler handlar om tidsramar, processer, roller, platser eleverna ska vara på och kontrollstationer. Dra slutsatser om vilka inramningar som är viktiga att hålla fast vid när man jobbar med projektarbete eller grupparbete.

Hur nöjda är ni med ”infrastrukturen” och logistiken kring digitala verktyg på er skola och i ditt klassrum? Ge exempel på vad som kan förbättras.