Digitala verktyg 2/5 – Vilka fördelar finns med digitala verktyg?

Föreläsningen är baserad på John Steinbergs bok ”Lyckas med digitala verktyg i skolan”.

Avsnittet behandlar 16.24 – 27:31 i videon

Skolans digitalisering och Internet har stor potential att gagna lärande – om de används på rätt sätt och främjar metakognition.

Ert kvartssamtal

Ge konstruktiva och bra exempel på hur er användning av digitala verktyg, appar och program har bidragit till lärande och det som kallas för metakognition.

Ge exempel på lektionsupplägg där man kan dra stora fördelar av digitala verktyg och Internet.

För att lärande verkligen ska gagnas behöver vi tänka på följande…. Skriv gärna en checklista tillsammans.

Diskutera exemplet med afrikanska giftspindlar och idén om att processen och metakognitionen kanske är viktigare än innehållet.