Det är viktigt med mjuka värden

Vi är fokuserade på mätbara resultat och inte utan orsak. Vi behöver veta mer om effekten av det vi gör i skolan. Problemet är att ”det vi gör i skolan” är så mycket mer än att ge kunskaper.

Vi påverkar attityder och värderingar. Vi påverkar självkänslan. Vi påverkar ansvarsförmågan och förmågan att samarbeta. Vi påverkar förmågan att kommunicera, att anstränga sig och att utmana sina gränser.

Denna debattartikel påminner om skolans viktiga mjuka värden och att vi bör beakta även detta när vi gör våra bedömningar om skolan lyckas eller ej.

Peyman Vahedi och Oscar Semb: Skolans viktigaste värden kan inte mätas

Ert kvartssamtal

Ge fler exempel på viktiga ”mjuka värden”. Vilka borde betonas ännu mer?

Upplever du att det ibland finns en konflikt mellan skolans hårda och mjuka värden? Ge exempel på när dessa två ändamål kan kombineras till en uppgift som gagnar båda sakerna.

Ge exempel på ett samtal som har påverkat en elevs utveckling och tänkande.