Dags att skrota legitimationsreformen?

”Vår granskning av Skolverkets siffror (2005/06 till 2013/14) visar att sambandet mellan fler behöriga lärare och fler elever som uppnår gymnasiebehörighet är svagt, om man tar hänsyn till elevsammansättning. Detta gäller oavsett om vi jämför skolor emellan eller kommuner emellan.”

Så skriver Johan Ingerö och Jesper Ahlgren, Timbro, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Legitimationsreformen hade ett gott syfte. Är det verkligen värt pengarna? Tänk om alla de som granskar ansökningarna istället skulle sättas i arbete att hjälpa de elever som behöver hjälp? Kanske är det en naiv tanke, men det tycks, enligt forskningen, inte finnas starka bevis för sambandet mellan behörighet och skolans resultat. I många kommuner och många skolor kommer legitimerade lärare att ha ännu flera arbetsuppgifter vilket bidrar till att minska tiden de själva har för att kunna förbereda, genomföra och utvärdera sina lektioner. Hur bidrar det till en kvalitetsutveckling?
 
 
 
 
 
 

Ert kvartssamtal

Har legitimationsreformen bidragit till en kvalitetsförbättring och resultatförbättring på din skola?

Författarna till debattartikeln menar att vi bör minska antal lärosäten där lärarutbildningen ges. Är det en bra idé?

Hur får vi flera att söka till lärarutbildningen?