Bara anglosaxiska källor?

De flesta informationskällor på Kvartssamtal.se och i de flesta bloggar och webbsajter i Sverige härstammar från anglosaxiska källor och då ofta amerikanska. Det är alltid viktigt att analysera källorna till den information som man får.

Anledningarna till detta är inte svåra att förstå. Det engelska språket är något som de flesta svenskar behärskar väl eftersom man börjar lära sig det redan på lågstadiet. Media är starkt influerade av anglosaxiska källor och länder som USA och England har varit fantastiskt duktiga på att ”marknadsföra” sig själva.

Ack, vad vi önskar att vi kunde följa skoldebatten på arabiska, franska, kinesiska och massor av andra språk. Google Translate är nog bra, men var ska man börja leta källor?

Läsare som behärskar andra språk får gärna ge redaktionen förslag på artiklar som skildrar skolutvecklingen i andra länder än norden och det sedvanliga från England och USA! Skicka till info@kvartssamtal.se.

Under tiden gäller det att ha en viss förståelse (och ibland skepsis) för källorna till den information vi läser om på nätet och i andra medier.

Ert kvartssamtal

Inom kollegiegruppen finns det säkert flera personer som har sin uppväxt i andra länder. Be dem beskriva sin skolgång och fråga om de följer någonting av skolutvecklingen där de har fått delar av sin uppväxt.

Hur annorlunda är skolutvecklingen i Sverige jämfört med de flesta andra länder runtom i världen? Många menar att Sverige är avvikande på många sätt. På vilka sätt? Vad tror du?

Var hämtar du din information om skolutveckling, om politik, om det som händer i världen? Hur ”färgad” tror du att den informationen är av den kultur där den kommer ifrån?

Vad är ett exempel på en källa du kan följa som inte är ”den gamla vanliga”?