Attityd är viktigare än intelligens

Ny forskning betonar betydelsen av inställning och motivation. Många menar att det är viktigare än intelligens.

Ett av de viktigaste begreppen på senare år är ”growth mindset.” Vad det innebär är att tänka tanken att intelligens inte är ett ”fast och slutet” begrepp. Med träning kan man lära sig och utvecklas.

John Steinberg är djupt präglad av den amerikanska testkulturen. Han minns t.o.m. intelligensprovet han fick genomgå som femåring! Hans resultat på det s.k. SAT-provet (som påverkar vilka universitet man kommer in på) har präglat Johns syn på sig själv under hela hans vuxna liv.

Det finns många som är mer ”klassiskt” intelligenta än John – mer skolsmarta 🙂 om man säger så. Men få matchar Johns drivkraft, passion och förmåga att förklara svåra teorier på ett enkelt sätt!

Sverige är på väg in i den amerikanska testkulturen. De negativa konsekvenserna är att den befäster elevernas självbilder och ger dem orsak att ge upp. ”Jag är inte så begåvad.” ”Alla andra är smartare.” ”Sådana som jag kan inte få bra betyg.”

Det är därför viktigt att påminna eleverna om vad de lärt sig, kan lära sig och att intelligens har väldigt lite med skolresultat att göra. Kanske är attityd viktigare än intelligens.

Ert kvartssamtal

Hur har din bild av din egen begåvning påverkat din syn på dig själv och varifrån har du fått den bilden?

Hur påverkar vi elevernas syn på sin egen begåvning och sina egna möjligheter?

Vad kan vi göra för att ge eleverna en s.k. growth mindset?