Ack alla dessa projekt och direktiv!

Givetvis ser skolans organisation lite annorlunda ut från kommun till kommun och friskola till friskola. På en skala 1-10, hur ”toppstyrd” är din skola? I en tid då skolresultaten inte har varit på topp är det många huvudmän, politiker och myndigheter som känner ett starkt behov av att ingripa.

Det är förståeligt, men det leder inte alltid till bättre resultat. Som ett inlägg i skoldebatten vill vi hävda att denna ”projektmani” inte är lösningen på problemet utan en del av problemet. När förvaltningen eller den lokala skolnämnden tror att just de kan skolan bättre än de som är på ”golvet” uppstår det lätt irritation, missförstånd och fel prioriteringar.

Några råd till förvaltning och politiker:

Fråga pedagogerna först vad de behöver för att utveckla sin skola.

Var ute och besök skolorna – ofta. Lyssna, lär och diskutera.

Fråga även eleverna och föräldrarna, men lyssna mest på lärarna och annan personal.

Hoppa inte på senaste trenden även om ni vill ”hänga med” er tid. Analysera om det är rätt trend och se andras resultat innan ni fattar ett beslut.

Om ni nu ska satsa på ett projekt, en ny metodik eller en ny teknik, satsa helhjärtat utan elva andra sidoprojekt, skaffa lämpliga resurser, analysera möjliga hinder och konsekvenser och följ upp ordentligt.

Om man nu ska styra från toppen, se till att det blir ett projekt som genomförs med bästa möjliga kvalitet och att personalen förstår dels varför man gör det, dels vilka de möjliga vinsterna är.

Ert kvartssamtal

Gör gärna en lista över alla möjliga ”projekt” som ni på skolan är inblandade i utöver den vanliga undervisningen.

När bjöd ni senast in representanter från politiken eller förvaltningen för att diskutera era önskemål och prioriteringar? Om det har gått mer än ett år är det dags igen. Vänta inte på att de ska besöka er, bjud in.

Försök att enas inom personalgruppen om ett projekt, en teori, en riktning för era extra insatser under det kommande året. (Det är svårt att vara bra i fotboll om man samtidigt tränar hockey, tennis, golf, bandy, gymnastik, skateboard och… saxofon).