Virtual reality

Begreppet virtual reality har blivit en del av vårt språkbruk när vi pratar om teknikutvecklingens möjligheter.

Nu lanseras kommersiella virtual reality verktyg som kan användas i många olika sammanhang, inte bara för underhållning. Det finns program som kan lindra fobier (avvänjning av fysiska och emotionella reaktioner på t. ex. spindlar). Det finns program som bokstavligen kan ta oss in i naturens värld, Egyptens pyramider eller ut i rymden.

Snart antar jag att det kommer att utvecklas program som kan träna blivande lärare att handskas med olika typer av konflikter och dilemman i klassrummet.

Som namnet antyder är det ”nära” verkligheten, inte verkligheten själv, men så nära att man kan få känslan av att det är på riktigt. På så sätt kan det påverka oss på ett helt annat sätt än att se en film eller läsa en bok.

Blir detta en del av skolans värld inom kort? Nej, det lär dröja. Men potentialen är intressant. Vi är just nu på väg att ge eleverna verktyg för digitalisering och uppkoppling. Inom 10 år tror jag att 3D-skrivare kommer att vara en integrerad del av slöjdundervisningen. Och kanske, om 20 år, har varje elev möjlighet att koppla upp sig ”virtuellt” inte bara för att läsa om historiska händelser utan även för att uppleva dem som om de hände i nuet, eller för att uppleva ögonblicket då larven förvandlas till en fjäril.

Vi kan ha utmärkt undervisning utan ny teknik. Men kanske kan vi göra utmärkt undervisning ännu mer levande med hjälp av den nya tekniken.

Ert kvartssamtal

Debattera teknikens fördelar och nackdelar i klassrummet.

Finns det någon som har provat en 3Dskrivare eller virtual reality?

Ge exempel på tillämpningsområden för virtual realitytekniken i skolan.