Vem är mottagare av elevens arbete?

Vem är mottagaren av det som eleverna gör? Oftast är det endast läraren. Ibland inkluderas föräldrarna. Men finns det andra alternativ?

När det gäller musik, teater, dans och ibland idrott finns det allt som oftast en publik – en mottagare av det man producerar eller gör. Ett utmärkt exempel är när man bestämmer sig på skolan för att producera en musikal eller annan teaterföreställning. Det är ett stort projekt och de som deltar får olika uppgifter och roller. Man har ett bestämt datum när allt ska spelas upp och denna deadline hjälper alla att fokusera. Sedan kommer premiären och till slut får alla sina applåder.

Det kan bli ett fantastiskt projekt att genomföra. Samtidigt är det ett rätt dramatiskt exempel. Vardagen i skolan brukar inte följas av föreställningar när man får stora applåder. Det är dock lätt att förstå att om man gör ett skolarbete som ska visas upp för flera borde det rimligen påverka både motivationen och kvalitetsmedvetenheten om hur man arbetar med uppgifterna. Exempel på mottagare:

  • en annan klass
  • alla andra elever på skolan
  • föräldrar
  • biblioteket
  • ”hemmet” nära skolan
  • förtroendevalda
  • olika platser på Internet

Formen kan vara hemsidor, bloggar, föreställningar, utställningar, filmer, podcasts, tidningar, e-böcker, med mera, med mera.

Att ta hem sin fågelholk och eventuellt sätta upp den hemma är toppen. Att påverka opinionen om fåglars ekologiska villkor är en helt annan sak när man ska påverka politiker och nå ut med sina kunskaper på nätet eller i lokalpressen.

Hur kan elevernas kunskaper blir mer synliga och få flera mottagare?

Ert kvartssamtal

Ge exempel på elevarbeten som har haft flera mottagare än andra personer på skolan och elevernas föräldrar.

Ge exempel på kommande elevarbeten som skulle kunna ha en större mottagarbas.

Vilka andra åtgärder skulle kunna vara motivationshöjande? Tror du på idén om att elevarbeten oftare ska ha flera mottagare?