Vad är viktigt att lära sig för framtiden?

Det är viktigt – och alltid roligt – att spekulera kring framtidens skolinnehåll. Vissa grunder lär alltid finnas men vilka nya behov dyker upp? Just därför revideras läroplaner då och då.

Om det finns ett problem är det vår ihärdiga men inte alltid framgångsrika strävan, att dela upp kunskap i ämnen. Ämnen delar vi sedan upp i lektioner och lektioner i moment.

  • Tänk större tankar.
  • Vad innebär det att vara en konstruktiv medborgare?
  • Vad innebär det att ha en hög grad av läskunnighet?
  • Vad innebär det att se system och mönster?
  • Vad är det att förstå filosofi och tankemönster?
  • Vad innebär det att bearbeta och analysera information?
  • Vad innebär det att vara en konstruktiv påverkare?

Mycket av detta kan integreras i ämnesundervisningen – visst – men det tål att tänka på skolans uppdrag och innehåll som helhet, vilket denna artikel påminner oss om.

Ert kvartssamtal

Diskutera fördelar och nackdelar med skolans ämnesfokusering – och att även systemet med ämnesspecialisering för lärare har flyttat ner till lågstadiet.

Hur jobbar vi praktiskt med ”konstruktivt medborgarskap”? Fungerar sociala träningsprogram och värderingsövningar som de är tänkta?

Vad tycker du att eleverna behöver för kompetenser och kunskaper för att möta framtiden och hur påverkar det ditt val av innehåll och tillvägagångssätt?