Vad är det som du egentligen gör?

Jag hjälper mitt nioåriga barnbarn att lära sig att dyka. Med tjat, uppmuntran, förväntningar och teknikförslag går det framåt. ”Vad har du lärt dig idag?” frågar jag.

Svaret blev, ”Jag lärde mig att dyka.”

Jo, säger jag, det har du gjort. Men vad har du egentligen lärt dig? Eftersom jag har tjatat om detta förut så vet han vad han ska svara, ”Att om jag tränar på en sak kan jag lära mig det.”

Just det, säger jag. ”Vad du än tränar på, blir du bättre på” påpekar jag lite moraliserande och uppfostrande….

Dyka det är ett ”innehåll” – något man lär sig eller gör. Att lära sig veckans glosor är något man gör. Det är också ett exempel på ett innehåll.

Att lära sig att lära, att lära sig att tro på sig själv, att lära sig att organisera och planera sina studier, att lära sig att ”jag kan om jag vill” är den s.k. metainlärning som förhoppningsvis också är en del av lärprocessen.

Om du definierar ditt uppdrag såsom följande: Att minst 95% av alla mina elever ska klara matematikkursen inom avsedd tid, då är du innehållsfokuserad. Det är inget fel med det.

Men när du resonerar att din uppgift även är att stärka elevernas tro på sig själva och ge dem hopp att de kan lära sig är detta något större. Du vill åstadkomma både och. Att klara kursen är bara en del av ditt uppdrag.

Tycker du att detta sätt att resonera är intressant och värt att fundera över ännu mer finns e-boken här på Kvartssamtal.se som heter Vad är lärarens uppdrag?

E-bok: Vad är lärarens uppdrag? – Kvartssamtal.se

Ert kvartssamtal

Hur definierar du ditt uppdrag? Hur förklarar du vad du gör för andra som inte jobbar i skolans värld?

Diskutera idén om metainlärning. Förstår du vad som menas?

Processen är lika viktigt som innehållet. Vad kan detta betyda och håller du med?