Tre är sjuka. Två vabbar. Rektorn är på konferens.

Välkommen till skolan en kanske inte så ovanlig måndag. Hur ska alla personalutmaningar lösas och hur ska vi täcka upp för dem som inte är på plats?

Eftersom skolan är beroende av att personal finns på plats för att den normala verksamheten ska fortgå är skolan en organisation som är väldigt sårbar när folk är borta eller sjuka. Är det möjligt att upprätthålla en god kvalitet på undervisningen (som vi på Kvartssamtal.se mest fokuserar på) trots att många är borta?

Självklart blir det svårare. Men det finns några saker som kan underlätta en aning. Några frågor att ställa:

  • Finns det någon som har det övergripande ansvaret för att samordna schemat, personal och vikarier? Och finns det någon som tar över när även denna person är borta?
  • Finns det system och rutiner för hur man antingen ordnar med vikarier, täcker upp för varandra och går ut med information till alla berörda (även föräldrar och elever)? (Jo, vi är medvetna om att budgeten ofta hindrar att man ens kallar in vikarier.)
  • Finns det papper och pärmar som hastigt inkallade vikarier kan läsa (helst på nätet på väg till skolan om det är första gången!) där basinformationen finns om skolan, väsentliga rutiner och lokalerna?
  • Finns det en ”extra allt” pärm med uppslag på aktiviteter som varje lärare har på reserv som en annan person kan referera till?
  • Finns det en veckoplanering så att den som täcker upp eller hoppar in vet någorlunda vad veckans innehåll är?
  • Har klassläraren/mentorn tydligt förklarat för eleverna vilka rutiner som gäller när han eller hon är borta?

Inget av det vi skriver om här garanterar att allt flyter på smidigt och bra. Det garanterar inte heller en hög nivå på undervisningskvalitet. Alla goda planer, rutiner, regler och principer blir rubbade ibland i en rörlig miljö och arbetsplats som skolan representerar.

Tanken här är att påminna om att det är lättare att handskas med plötsliga förändringar om man ändå försöker ha en plan och rutiner som alla känner till.

Ert kvartssamtal

Är ni nöjda med era rutiner för när folk är borta? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra och vad bör man åtgärda?

Att slå ihop två klasser och sätta på en film är, givetvis, en lösning som man tar till i absolut nödfall. Diskutera rutiner som ändå garanterar någon slags kvalitet trots att många är borta – och vad menar ni med ”kvalitet?”

Generellt sett hur bra är ni på skolan att handskas med oväntade och ovanliga händelser? Hur kan beredskapen ökas?