Tips för ett föräldramöte – Var det bättre förr?

Dela upp föräldrarna i grupper på 4 eller 5 och be dem att skriva två rubriker på ett papper.

  • Rubrik 1. Det var bättre förr.
  • Rubrik 2: Det är bättre nu.

1. Vad var bättre när föräldrarna (eller deras mor- och farföräldrar) gick i skolan?

2. Inkludera samhällets tillstånd, till exempel att barn kunde leka friare med kompisarna ute i naturen medan man nu är allt mer mån om säkerheten.

Ert kvartssamtal

[quote_box_center]

Diskutera inom personalgruppen vad som var bättre förr eller bättre nu innan ni gör det med föräldrarna.

[/quote_box_center]