Teknikens möjligheter

Teknikens fördelar och nackdelar kan debatteras i det oändliga. Teknik i sig är knappast lösningen, det vet vi. Det är hur vi använder tekniken som är nyckeln. Frågan vi bör ställa är hur vi kan använda teknik för att underlätta lärande.

Följande s.k. infografik kan beskriva en del av nuläget, åtminstone i USA där informationen kommer ifrån. Hur är det här i Sverige? Infografik är ett vanligt förekommande grafiskt sätt för att beskriva information visuellt.

BILD SAKNAS http://www.edtechmagazine.com/k12/sites/edtechmagazine.com.k12/files/uploads/21stcentury-classroom.jpg

När 86% av eleverna tror att de studerar mer koncentrerat med hjälp av en surfplatta, för att ta ett exempel från denna Infografik, så behöver vi stanna upp och tänka efter. Är det verkligen sant att surfplattor leder till bättre studieresultat och bättre inlärningseffektivitet?

Vi måste ändå svara – det beror på hur de används. Det är ju alltid samma sak – det beror på hur verktygen, som en surfplatta eller dator – används. Det är det ni ska diskutera.

Ert kvartssamtal

Titta på denna Infografik och diskutera några av de frågor som väcks.

Ge ett konkret och lyckat exempel på hur teknik har förgyllt eller underlättat inlärning.

Vad är exempel på förutsättningar som ökar sannolikheten för att ny teknik kan komma eleverna till godo?