Teknik, motivation och individualisering

”Vad vi förlorade från ett-rums skolhuset var just individualisering,”… ”Vi har ersatt det med en förväntan att alla barn är likadana.”

Vi har alltid ett behov av att individualisera och hitta elevens motivation. Kan skolans digitalisering hjälpa till med detta?

Artikeln nedan handlar delvis om den kognitive vetenskapsforskaren Daniel Willinghams historiska analys av skolans förändringar. Willingham har skrivit en bok som heter Why Don’t Students Like School?

Tesen är någonting som vi har hört många gånger – att industrisamhället bar med sig industriella lösningar även för skolans sätt att organisera sig. Likhetsprincipen började gälla på samma sätt som det gjorde i fabrikerna då arbetarna lätt kunde bytas ut. Elever skulle bete sig på samma sätt och anpassa sig till skolans normer. De som inte gjorde det åkte ut. Idag förväntar vi samma anpassning och de som inte anpassar sig förväntas stanna kvar i systemet.

Frågan som väcks är om digitala verktyg underlättar individualisering och därmed kan hjälpa eleverna att hitta sitt eget personliga sätt att lära sig och bygga sitt lärande mera kring sina individuella intressen. Då kan detta påverka motivationen.

Vi får hoppas det är så, men samtidigt får undervisning inte övergå till individuella arbetsblad som fylls i vid datorn, om än i elevens egen takt. Mjukvara som anpassar sig till individens sätt att lära sig blir allt bättre. Vi pratar allt oftare om att ”differentiera” lärande.

Allt detta kan vara bra i händerna på en pedagog som förstår att han eller hon, trots all teknik, ändå är viktigare än själva tekniken. Willingham noterar hur viktig den emotionella förbindelsen är mellan lärare och elever. Det får vi inte glömma bort mitt i strävan att söka efter tekniska hjälpmedel som underlättar lärande.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på när tekniken bidrar till motivation och individualisering.

Diskutera tesen att industrialiseringen starkt påverkat skolpraxis. Har vårt intåg i ett s.k. kunskapssamhälle också påverkat skolans praxis?

Ett påstående från en lärare i artikeln är att när eleverna jobbar i sin egen takt vid sina datorer har de bättre grepp om vad de behöver hjälp med och kan be om mer specifika råd. I så fall är detta ett bra argument för mer individuellt arbete med hjälp av surfplattor och datorer. Vad tycker du?