Tar vi chanserna som erbjuds?

Pedagoger ropar efter mer reflektionstid, samtidigt är det få yrkesgrupper som får så mycket planerings och studietid som vi.

För att komma till ett resmål måste man först veta var man befinner sig. Det långsiktiga målet är att man skapar en reflektionskultur på sin skola.

Ta reda på följande:

  • Gör en lista med alla tillfällen ni har till reflektion under en månad, t ex via studiedagar, arbetslag, ämnesgrupper, planeringsgrupper med mera.
  • Under den kommande veckan är uppdraget att skriva vilka grupper du har deltagit i (formella stunder för reflektioner) och vilka andra möjligheter du haft till kommunikation (t.ex. informella samtal i personalrummet).
  • Skriv en rubrik eller några ord för att påminna dig om vad ni i huvudsak pratade om.

Förvisso kan man inte alltid prata pedagogik och skolutveckling, men det gäller att skapa medvetenhet om ni ser och tar chanserna som erbjuds.

Ert kvartssamtal

Gör en lista över det ni borde prata mera om. Hur kan ni reflektera mer disciplinerat och målmedvetet än tidigare?