Stretchad kunskap

Bidrar en-till-en, där varje elev har en egen dator eller surfplatta, till ett fördjupat lärande? Inte nödvändigtvis säger Håkan Fleischer som har skrivit sin doktorsavhandling om detta.

Vi refererar till Håkan Fleischers beskrivning av sin forskning i Manus, nr 2, 2014, medlemstidskriften för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.

Det hela är rätt självklart, kan vi tycka som tar del av denna artikel – datorer är ett verktyg. I rätt händer kan datorer bidra till en fördjupad inlärning. Men utan förståelse för sitt uppdrag att det ska leda till ett fördjupat lärande blir det mycket reproduktionskunskap. Ja, arbetsbladen fylls i på datorn istället eller att man ägnar sin tid som elev åt att klippa och klistra och montera in i ett snyggt collage utan någon större förståelse för temat.

”Reflektion, dialog och bildning” är motvikter och det som Håkan Fleischer menar med begreppet Stretchad kunskap.

Andemeningen? Elever behöver närhet till en lärare som engagerar sig i diskussioner, ställer klargörande och kluriga frågor och som kan förklara och fördjupa innebörden av de begrepp man studerar.

Lämna inte eleverna åt sitt öde. Var nära, följ upp, ställ frågor, diskutera.

 

”Avhandlingen drar slutsatsen att man med säkerhet kan säga att en-till-en inte har bidragit till att fördjupa kunskaper.” Det är ett tufft påstående, förstås, men om avsikten är att få den som använder datorer och surfplattor regelbundet i sin undervisning att stanna upp och tänka efter vad det leder till för sorts kunskaper, då är det ett påstående värt att fundera kring.

Ert kvartssamtal

Vad har ni för erfarenheter av en-till-en eller om ni inte har det fullt ut, vad har ni för erfarenheter, positiva och negativa, av skolans digitalisering?

Ge ett exempel på ett avsnitt eller ett moment i skolan som ledde till ett fördjupat lärande. Hur definierar du ”fördjupat lärande”?

Ge ett exempel på hur datorer och surfplattor kan användas på ett ännu vettigare sätt för att främja elevernas förståelse, och inte bara deras förmåga att reproducera information.