Sex väsentligheter om formativ bedömning 6/6

Detta är det sjätte av sex inlägg om formativ bedömning. Syftet är att komma åt väsentligheterna och diskutera syfte, tillvägagångssätt och konsekvenser.

Vi lyssnade på Dylan Wiliam live nyligen då han föreläste i Sigtuna, en av de kommuner som har satsat mycket på formativ bedömning baserad på Wiliams tankar och forskning. Han berättade om forskningen bakom och gav många tydliga och praktiska exempel utifrån många olika klassrumsbesök.

Under föreläsningen levererade Wiliam många s.k. one-liners – en mening som sammanfattade någon väsentlig tanke om undervisningskvalitet. Var och en kan och bör tas upp till diskussion. Vad kan han mena? Vad är konsekvenserna av det han menar.

Några exempel:

 • Enda sättet att förbättra elevernas resultat är att förbättra undervisningens kvalitet.
 • Bra undervisning är ett resultat av kreativitet snarare än ny teknik.
 • Oroa dig mera för vad du kan kontrollera i klassrummet än faktorer som du inte kan kontrollera utanför klassrummet.
 • Fånga elevernas uppmärksamhet och samla dem till dig innan du börjar prata om lektionens syfte.
 • Feedback handlar om att skaffa information om vad du gör härnäst.
 • Skaffa information om elevernas förståelse innan det är för sent.
 • Det är lätt att hålla eleverna sysselsatta med vad de tycker är kul, men det leder inte nödvändigtvis till lärande, och det är ju lärandet som är det väsentliga.
 • Kolla elevernas framsteg under processens gång och ändra riktning och upplägg allt eftersom du ser hur det går.
 • Skyll inte misslyckande på eleverna utan tänk istället: Vad mera kan jag prova?
 • Vi vill att eleverna ska tänka att de alltid kan bli bättre. Det är lika viktigt för lärarna att tänka på att de alltid kan bli bättre.
 • Förståelse ökar om eleverna behöver förklara för någon annan vad de håller på att lära sig.
 • Det enda bra lärande är det som kan generaliseras, med andra ord, kan appliceras i ett annat sammanhang eller kontext.
 • Kvaliteten på dina frågor påverkar starkt hur du får reda på om eleverna förstår.
 • Ställ frågor som leder till tänkande.
 • Hjälps åt inom kollegiegruppen att komma på bra frågor kring det som du ska undervisa kring.
 • Använd slumpmässiga urval när det gäller vem som svarar på frågor eller kom med ett inlägg för att försäkra att eleverna håller sig uppmärksamma. Exempel: Vad tyckte du om vad Kalle sa?
 • Var selektiv i din feedback – man kan inte förbättra allt på en gång.
 • Gör ibland det du inte är trygg i som lärare, för att utmana dig själv.

Ert kvartssamtal

Som sagt var föreläsningen fylld av godbitar som väcker många tankar om vår praxis. Välj ut några och diskutera.

På vilket sätt vill du utvecklas som lärare? Hur kan du utmana dig själv? Försök att vara specifik.

Hur samlar du information om elevernas förståelse?