Sex väsentligheter om formativ bedömning 5/6

Detta är det femte av sex inlägg om formativ bedömning. Syftet är att komma åt väsentligheterna och diskutera syfte, tillvägagångssätt och konsekvenser.

Ett av de mest kända koncepten i det som heter formativ bedömning är att eleverna ska ge feedback till varandra.

Se inlägget med videon ”Austin’s Butterfly” här på Kvartssamtal.se.

I bästa fall kan eleverna bli utmärkta lärresurser för varandra. Det är nog en lång resa dit, men en resa som är värt besväret. Tänk dig drömmen om att alla elever i din grupp:

  • Vet vad som förväntas av dem
  • Fattar vitsen
  • Vet hur man tar sig dit
  • Söker upp och kan förstå och ta emot konstruktiv feedback
  • Förstår vad ”kvalitet” verkligen innebär och därmed även förstår betygskriterierna
  • Kan ge konstruktiv feedback.

Det vore något. I näringslivet pratar vi om en lärande organisation. I skolan pratar vi om kollegialt lärande. I klassrummet pratar vi om en lärande klass. Vi lär av varandra. Vi skapar en miljö med givande och tagande i strävan att hjälpa varandra.

Ja, det är sannerligen inte illa att ha detta som ambition. Detta är en resa, som även om man sköter det rätt, kan ta tid, men bör vara en väsentlig del av vad du ägnar tid åt i din undervisning.

”Här är ett exempel på inledningar på en novell som några elever har skrivit (ta gärna från en annan klass eller skola till att börja med). Nu ska vi diskutera vad ni tycker är bra i sättet att skriva och ni ska hitta exempel på hur denna elev kan förbättra sin inledning. Låt oss först diskutera kriterier på en bra inledning på en novell.”

”Jag har lånat tre powerpoint presentationer som några elever har gjort i en annan klass eller skola. Idag ska vi fokusera på form och design. Vad fungerar i dessa presentationer? Vad kan bli bättre ur just form- och designperspektivet?”

”Varsågod, ni får tillbaka era uppsatser men inte era egna. Bredvid lämnar jag tre-fyra lappar med en kommentar ps÷÷arje lapp. tar a. Bredvid lämnar jag med tre-fyra lappar var kring märksamhet och drar eleverna till sig.r att hända. ”stämdaå varje lapp. Ditt uppdrag är att matcha varje kommentar med platsen du tror att den bör in på i kompisens uppsats.”

Börja gärna med exempel utanför den egna gruppen innan ni börjar med analyser av gruppens egna medlemmar. Relatera tillbaka till kursens mål och studiernas syfte.

Det gäller, självklart, att hitta exempel som är lämpliga utifrån åldersgruppen du undervisar i. Notera att samma sak gäller saker utanför undervisningen – fotboll på rasten, organisationen av skolans innebandyturnering, pjäsen man spelade upp på föräldramötet. Dagligdags finner man många utgångspunkter för att lära eleverna att analysera kvalitet.

Ert kvartssamtal

Gör upp en plan för hur ni kan låna exempel av varandra eller andra skolor så att man inte direkt ger feedback på klasskamraterna i samma grupp. Då riskerar man att blanda det personliga med det analytiska. Det är viktigt att börja med det analytiska.

Konstruera några träningsövningar för att träna eleverna till att ge konstruktiv och konkret feedback till varandra.

Kan några av idéerna från Dylan Wiliams bok, Att följa lärande, som till exempel den numera välkända idén ”Two stars and a wish” vara till hjälp? Prova och berätta för varandra.