Sex väsentligheter om formativ bedömning 1/6

Detta är det första av sex inlägg om formativ bedömning. Syftet är att komma åt väsentligheterna och diskutera syfte, tillvägagångssätt och konsekvenser.

För det första låt oss säga att idén om formativ bedömning är en av de mest intressanta idéer som finns för att främja en kvalitetshöjning av undervisningen. Men den är inte utan utmaningar. Den första utmaningen är att verkligen förstå syftet. Den andra är att förstå hur man faktiskt gör i praktiken. Den tredje är att begripa konsekvenserna av hur man bedömer effekten av sin undervisning. Det är inte lätt att kort sammanfatta en komplex och omfattande idé, men det ska vi försöka göra här på Kvartssamtal.se!

Det första som man måste göra är att förstå den STORA idén bakom formativ bedömning. Och det är inte bara som ett komplement till den vanliga summativa (betygsorienterade) bedömningen. Idén är mycket större än så. Det handlar om den gigantiska utmaningen att få eleverna att vara medresenärer i sitt lärande. Med det menas att skolan alltid har byggts utifrån extern motivation. Andra personer än eleverna själva formulerar skolans innehåll, metodik och utvärderingsmetoder. Den formativa bedömningens stora ambition är att eleverna själva ska vara mer delaktiga i sitt lärande genom att bättre förstå och ta ansvar för hur de lär sig.

Det är därför man betonar att eleverna ska förstå förväntningar, mål och kravnivåer och lära sig att bedöma sitt eget och sina kompisars insatser. Det löser inte hela problemet med motivation eftersom formativ bedömning ändå utgår ifrån mål som andra har bestämt att man ska ha, till exempel, i kursplaner. Men det är absolut ett steg i rätt riktning.

När vi skriver om formativ bedömning här vill vi betona betydelsen av att förstå idén bakom, även om det kan klia i fingrarna och vi gärna vill bli serverade praktiska metoder – hur ska vi göra. En stor risk, som många gånger förr, är att fastna i övningarna: Two stars and a wish, Names in a hat, Exit tickets, Heta-stolen och liknande. Utan förståelse för idén bakom blir dessa övningar och aktiviteter verkningslösa.

Återigen – vad är den stora idén? Den stora idén är att få eleverna att engagera sig i processen att lära sig.

Ert kvartssamtal

På en skala 1-10 hur mycket vet du om vad formativ bedömning är? Har du läst någon bok om det? Deltagit i någon studiedag, konferens eller pedagogisk diskussion om formativ bedömning?

Diskutera den centrala idén – att få eleverna att engagera sig i processen att lära sig. Är det möjligt när eleverna ännu idag har så lite att säga till om beträffande innehåll och metodik i sina studier?

Betygens för- och nackdelar är alltid intressant att diskutera!