Rita Pierson om relationers betydelse, lärare-elev

”Kids don’t learn from people they don’t like”, säger Rita Pierson i detta underbara TedTalk. Måste ses! Hon diskuterar betydelsen av relationer för att göra eleverna mottagliga för lärande. Hennes tal säger även mycket om betydelsen av höga förväntningar.

Ert kvartssamtal

Engagemang och entusiasm är grundläggande för att lyckas. Här har vi en pedagog som uppenbarligen har behållit sitt engagemang och sin entusiasm. Hur gör du för att behålla dessa? Hur hjälper ni varandra?

Håller du med om att relationer är grundläggande för lärande och anpassning, att man lyssnar till en person man respekterar och som man känner gillar en själv som person?

Två rätt av tjugo uppgifter och ändå ett ”smiley face” på pappret. ”Du är på väg.” Hur många av oss kan förvandla ett misslyckande till ett första steg mot framgång? Hur gör man? Hur gör du?