Recept för smartare elever!

En av våra gurus som pedagog är Michael Grinder, kanske världens ledande expert på icke-verbalt ledarskap i klassrummet.  Ett favoritcitat från Michael: ”Ju mer visuell du är som lärare, ju smartare elever får du.”

Vad kan detta innebära?

Vad det betyder är att när vi pedagoger bara berättar om lektionen och ger våra instruktioner endast verbalt är det lätt för eleverna att glömma. Men när vi kompletterar våra ord med bilder, papper vi delar ut, meddelande på tavlan, en webbplats med uppskrivna instruktioner, m.m. underlättar vi för eleverna att gå tillbaka och ”se” vad det är som ska göras.

När vi besöker ett klassrum letar vi alltid efter visuella tecken på lektionens mål, tillvägagångssätt och instruktionerna. Det må vara i form av ett arbetsblad, meddelande på tavlan, på ett blädderblock eller powerpoint bild, men det ska vara synligt under hela passet.

Vad detta gör är att öka sannolikheten för att eleverna vet vad som ska göras och faktiskt gör det. Att berätta är bra, att berätta och visa är bättre. Men för de allra minsta barnen är det bra att dessutom demonstrera med kroppen vad som ska göras.

Läs gärna mera om Michael Grinders verksamhet på www.michaelgrinder.com.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på visuella kompletteringar till dina verbala instruktioner som du använder redan idag.

Hur kan du bli ännu mer konsekvent med visuella kompletteringar?

Begreppet icke-verbalt ledarskap i klassrummet återkommer vi till då och då på Kvartssamtal.se. Vad tror du att det innebär?