Professionsutveckling kräver fokus och disciplin

Vi har flera gånger skrivit på Kvartssamtal.se om självdisciplin. Vi har även betonat betydelsen av fortbildning och professionsutveckling. Vad har självdisciplin att göra med professionsutveckling?

Svaret: mycket. Vi har skrivit om ”grit” och självdisciplinens betydelse för elevernas möjligheter att lyckas i skolan och senare i livet. Det finns så mycket som kan hända hemma, i skolan och på elevens fritid som kan ta bort elevens fokus från sitt skolarbete.

Är det inte samma sak för pedagogerna? Det finns så mycket att göra och fixa. Det finns många möten och många olika kommittéer. Det finns samtal att genomföra, raster att vakta, lektioner att planera, enkäter att fylla i och material att ta fram och listan kan göras hur lång som helst.

Det är lätt att fortbildning och pedagogiska diskussioner får en lägre prioriteringsstatus nu när det finns så mycket att göra för att ”överleva” i sin vardag. Det är mycket att begära av professionella pedagoger att blicka framåt – ett år eller flera år framöver för att diskutera skolans och den egna individuella utvecklingen.

Utan detta blir det dock ingen utveckling. Och all utveckling kräver fokus och disciplin. Och prioritering.

Kollegialt lärande är ingenting som händer av sig själv. Det gäller att ha en plan, genomföra planen och hålla löften om tider för att träffas, uppgifter att prova i klassrummet eller på fritids som man sedan diskuterar. Alla metoder – från lesson studies till lärgrupper till Bedömning för lärande grupper till den gamla hederliga läsecirkeln eller studiecirkeln kräver fokus och disciplin för att inte marginaliseras mitt i allt annat som måste göras.

Har ni den disciplinen på er skola eller förskola har ni kommit en bra bit i er utveckling av en lärande och utvecklande kultur.

Ert kvartssamtal

Har vi en plan för fortbildning och pedagogisk utveckling som alla känner till och som vi lyckas följa?

Prioriterar vi pedagogiska diskussioner på vår arbetsplats?

En sak som skulle hjälpa oss att bli ännu mer disciplinerade i våra pedagogiska samtal med varandra….