Om TeachTalk.se

TeachTalk är en fristående inspirationskälla för att locka fler att bli lärare, behålla dem som finns samt skapa stolthet och tillhörighet inom lärarkåren.

TeachTalk tillhandahålla kompetensutvecklande verktyg för att hjälpa pedagoger att på ett organiserat vis reflektera och byta erfarenheter med varandra. Pedagogisk forskning pekar på lärarens kompetens och skicklighet som den viktigaste faktorn bakom skolans resultat.

TeachTalk är ingen pedagogik i sig utan samlar tankar och verktyg från olika pedagogiker. Vår redaktion följer debatten, samlar information om skolforskningen och ger dig metoder för kvalitetsförbättring via ”Kvartssamtal” samt våra resurssamlingar i form av e-böcker, temaområden etc.

Vilka ligger bakom?

TeachTalk är en opolitisk och religionsobunden organisation. (Teach and Talk in Sweden AB med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb)). Initiativtagare till tjänsten är John Steinberg, föreläsare och författare till ett femtiotal böcker om pedagogik, Peter Yngen, mediaentrepenör och föreläsare inom konvergerande medier samt Ola Hedin, realisatör med inriktning på social learning.

Innehåll & Pedagogik:
John Steinberg
070 – 211 09 00

Organisation:
Peter Yngen
070 – 667 79 91

Teknik & Support:
Ola Hedin
0735 – 200 230

Illustrationer:
Anne U
www.anne-u.com

Ring oss direkt eller skriv några rader.


Kan jag bidra?

Ja, alla kan bidra. Berätta om oss, tillsammans kan vi göra skillnad. Ta ställning för lärarna!

Vanliga frågor

Vad är ett kvartssamtal?

Använd TeachTalk.se på interna studiedagar, i arbetslaget, i lärgrupper och i ämnesgrupper.

Under rubrikerna Kompetens, Debatt & Forskning, Inspiration och Social Learning ger Kvartssamtal med John Steinberg underlag för pedagogiska samtal, inspiration och fortbildning.

Hur ofta lägger TeachTalk ut material?

Dagligen tillför redaktion mer material och nya inlägg.

Vad är syftet?

Syftet är att stärka lärarkåren, underlätta reflektion och kollegialt lärande samt att sprida goda idéer för att höja undervisningens kvalitet. Många pedagoger anser att reflektionstid är en bristvara på skolorna. TeachTalk spar tid och skapar därför utrymme för reflektion.

Vad skriver ni om?

TeachTalk presenterar material via pedagogikbloggen, videokanalen och under Kvartssamtal som vi delat upp i följande kategorier:

Kompetens

Vi levererar praktiska underlag för kompetensutveckling med exempel på övningar, aktiviteter och samtal.

Debatt & Forskning

Vi bevakar skoldebatten och ger exempel på ny forskning som kan påverka skolutveckling på ett konstruktivt sätt.

Inspiration

Vi bevakar idéer för skolutveckling i Sverige och runt om i världen.

Social learning

Kollegialt lärande är ett centralt tema. Vi bevakar sociala medier och ger exempel på hur digitala verktyg och sociala medier kan förgylla lärande och skolutveckling.