När en elvaåring inspirerar 18000 lärare

Dalton Sherman, elva år, föreläser för 18000 lärare i Texas. Jag tror på mig, tror du på mig? Det är det som Sherman frågar publiken. Förutom en lektion i retorik få du en påminnelse om uppdraget.

Sherman var talare på ett upptaktsmöte för lärare inför skolstarten för några år sedan.

Ert kvartssamtal

Berätta exempel på tillfällen från läsåret då du hämtat inspiration från eleverna. Det kan vara en fråga de ställde, en redovisning de gjorde eller något de tillverkade eller berättade om.