Lista ut ditt pedagogliv 2/4

Listor hjälper oss att summera, sortera, ordna och prioritera. I en serie Kvartssamtal har vi förslag på listor som du kan göra själv och sedan diskutera med kollegor. Det andra temat för dina listor handlar om dig som person.

Exempel på listor du kan göra:

  • Tre personliga egenskaper som kommer fram när du är mest nöjd med dig själv som pedagog.
  • Tre konstruktiva saker du gör för att hantera stress eller byta sinnestillstånd.
  • Tre exempel på när du vände motgångar till framgångar (med en klass, en elev, en förälder, en kollega eller liknande).
  • Tre av dina viktigaste kompetenser relevanta antingen för ditt yrke eller din fritid.
  • Tre kunskaper eller kompetenser som få av dina kollegor vet om att du har.

Ert kvartssamtal

Dela med dig av kompetenser som möjligen få av dina kollegor vet om att du har. Det är alltid givande att upptäcka nya sidor hos sina kollegor. Kanske du kan åka vattenskidor, spela schack eller är bra på att göra komplicerade tårtor eller på att spela dataspel. Gör gärna en lång lista över alla kompetenser som kommer fram. Hur kan dessa användas lite oftare i vardagen på din arbetsplats?

Pedagogyrket är ofta ett stressigt yrke, därför kan det vara bra att dela med sig av exempel på hur du och andra i gruppen personligen hanterar stress på ett konstruktivt sätt – eller byter sinnestillstånd från ängslig till glad, eller ilska till lugn, eller pessimism till optimism.