Lärandebaserad skolutveckling 1/5

I en serie ”Kvartssamtal” kommer vi att ge uppslag till samtal utifrån boken Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp. Allt i syfte att främja kollegialt lärande och en internbaserad skolutveckling. Detta är den första av fem artiklar i denna ”temaserie”.

Smaka på titeln på boken, Lärandebaserad skolutveckling. Stanna upp och fundera på vad det kan innebära. Det pratas mycket idag om kollegialt lärande. Förr så pratade man mycket om en lärande organisation. Det må finnas olika tolkningar av begreppet men innebörden är rätt självklar – att man lär av varandra och skapar en kultur som både underlättar och uppmuntrar medarbetarna att dela med sig av sina idéer, erfarenheter, kompetenser och kunskaper.

I en professionstung organisation som skolan där alla i princip har en högskoleutbildning som är flera år lång så borde det vara en självklarhet att bygga en kultur där man delar med sig. I skolans värld är det, tyvärr, inte så självklart. Det är, helt enkelt, väldigt mycket annat som händer. Det finns mängder av praktiska saker som måste arrangeras. Det finns många aktörer, från skolledningen till förvaltningen, till föräldrar och elever som sätter press på hur man utnyttjar tiden. Det är också lättare att prata bord och stolar än att prata om hur man utövar sin profession.

Vi lever också i en tid då mycket av skolans rutiner ifrågasätts och det är förmodligen en av orsakerna till att regeringen och skolnämnder agerar och kommer på förslag på förslag om vad skolans personal ska göra och vilka projekt de ska engagera sig i.

Vi på Kvartssamtal.se förstår utmaningarna, men tror väldigt mycket på en skolutveckling som till största delen kommer inifrån. Lite provocerande säger vi att hjälp inte kommer utifrån. Det är först när pedagogerna på skolan bestämmer sig för att själva ta tag i skolutveckling som saker och ting kommer att hända.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på hur ni har jobbat med kollegialt lärande de senaste 5-6 åren.

Ge exempel på utifrånstyrd skolutveckling, projekt och beslut som kommer från förvaltningen, nämnden eller regeringen. Vi menar inte att detta är fel! Vi menar bara att det är viktigt att vara medveten om av vem och hur mycket man styrs.

Diskutera begreppet lärandebaserad skolutveckling och möjligtvis även tidigare erfarenheter ni har av Hans-Åke Scherps modeller, t ex PBS, Problembaserad skolutveckling.