Kraven på dagens lärare

Förra inlägget gav exempel på krav vi ställer på eleverna. Kraven på lärarkåren är knappast mindre. Några exempel:

Att ofta behärska flera ämnen

Att få en grupp som består av 20-30 individer med individuella behov och olika bakgrund att fungera väl tillsammans.

Att vara insatt i olika pedagogiska och psykologiska teorier och metoder.

Att vara insatt i styrdokument, skollagen och andra förordningar.

Att hänga med i teknikutvecklingen.

Att dokumentera, utvärdera, bedöma.

Att vara expert på relationer med både barn och vuxna.

Att klara svåra samtal.

Att handskas med ilska och frustration hos både elever och vuxna.

Att handskas med stress.

Att klara av olika grupper med olika förutsättningar.

Att vara insatt i olika kulturer, religioner och olika sätt att se på skolan och lärarrollen.

Att motivera, engagera och ibland underhålla barn och ungdomar.

Självklart kan även denna lista utökas. Den är bara en droppe i havet av alla förväntningar och krav. Ingen har lovat dig en dans på rosor som pedagog. Glädjen att umgås med barn och ungdomar och att hjälpa dem att förstå och behärska sin omvärld är en stark motivationsfaktor för de flesta. Det är världens viktigaste yrke.

Det vi menar är bara att det då och då är viktigt att stanna upp och tänka på de förväntningar och krav man har på sig just för att kunna handskas med dessa på ett mer hälsosamt sätt. Därför vår uppmuntran att prata om detta och hjälpa varandra att handskas med egna, kollegors, elevers, föräldrars, journalisters, forskares och politikers förväntningar.

Ert kvartssamtal

Vad vill du lägga till på listan?

Hur kan ni bättre hjälpas åt att handskas med alla krav och förväntningar?

Elever har stora krav på sig. Lärare har stora krav på sig. Vad är exempel på strategier för att få en lämplig balans i systemet? Ett sätt, åtminstone med äldre elever, är att prata öppet om det. ”Det här är förväntningarna jag har på er.” ”Vilka förväntningar har ni på mig?” ”Låt mig berätta om kraven som jag upplever i min roll som lärare på skolan.” ”Hur kan vårt samarbete fungera ännu bättre?”