Vad är lärarens uppdrag?

Kommer du ihåg den gamla Nokia mobiltelefondevisen, ”Connecting People”? Nokia må ha överrumplats av smartphone- utvecklingen, men de förstod att en produkts syfte är...

Fortbildningshandboken

Vad du får i denna bok är, som vanligt när jag skriver, goda modeller och praktiska metoder för att arbeta med din och dina...

Mikro-Makro modellen för organisationsutveckling

Det finns mängder av olika modeller för organisationsutveckling. Det finns mängder av olika teorier om hur bra journalistik ser ut. Givetvis finns olika uppfattningar...