Hur gör vi undervisningen relevant?

Ett sätt att göra undervisningen mer relevant för eleverna är att analysera det bärande värderingstemat i din lektion eller det tema du arbetar med. Låt oss ge några exempel.

När vi observerar lektioner är en av de första sakerna vi gör att hitta det så kallade värderingstemat. Allt som oftast är det inte alls svårt. På senare tid har vi sett undervisning som har berört följande saker:

 • Häxjakter på 1600-talet
 • Barnarbete under industrialiseringen i England på 1800-talet
 • Uträkningar av olycksfallsstatistik inom industrin
 • Miljörisker i matproduktionen
 • Besök på en ”Amusement Park” på en lektion i engelska
 • Alla dessa teman kan man undervisa om utan någon som helst anknytning till elevernas vardag, upplevelser, åsikter och värderingar. Det är bara att köra på med fakta och information.
 • Häxjakter på 1600-talet i Sverige. Konstigt. Men det var då det.
 • Barnarbete i 1800-talets England. Beklagligt, men det var då det.
 • Olycksfallsstatistik. Det blir en tabell det.
 • Miljörisker i matproduktionen. Det blir till att kunna mäta olika slags värden, det.
 • Besök på en Amusement Park. Det är att träna uttal det.

Visst, ja, fakta, information, uträkningar, uttal – allt detta hör till. Men kan vi verkligen undervisa om häxjakter på 1600-talet utan att behandla häxjakter som pågår nu på nätet varje dag som många elever är berörda av?

Kan man verkligen undervisa om barnarbete i England på 1800-talet utan att beröra den s.k. multikulturella gruppen som sitter i klassrummet med egna upplevelser inom släkten från sina hemländer – eller diskutera det obligatorium som finns inom skolan? Pågår inget barnarbete i Sverige idag?

Kan man träna uttal om Amusement Parks utan att diskutera hur nöjesparker är uppbyggda och påverkar besökarna och hur eleverna själva agerar när de besöker en nöjespark? Eller definierar vi vårt uppdrag som att träna uttal och liknande, punkt-slut?

Jo, det är möjligt att hålla en undervisning som är en redogörelse av fakta utan att engagera och beröra eleverna. Det är fullt möjligt. Men är det så bra undervisning går till? Ska inte undervisning beröra?

Ert kvartssamtal

Ska undervisning beröra? Om du tycker det, ge i så fall exempel på hur du gör det eller hur du skulle kunna göra det i några undervisningssituationer du har framöver.

Ge exempel på hur du knyter an fakta, terminologi och historiska händelser till nutiden och elevernas ”värld.”

Hur ser du på ditt uppdrag? ” Jag lär ut grammatiken i språket, inte om kulturen det representerar.” ”Jag beskriver kemiska processer vid vattenföreningar, inte hur elevernas egen vattenförbrukning påverkar systemet.” Eller ser du vinsten med att göra både och?