Hur blir vi mer attraktiva?

6,5 procent av totalt 324000 gymnasieelever i Sverige fick sitt studiebidrag indraget 2013-2014 enligt CSN. I Stockholms stad varierar frånvaro på grundskolorna från 2 till 13%. Ogiltig frånvaro i Stockholms gymnasieskolor varierar mellan 8 och 17%. Detta enligt en rapport från Stadsrevisionen.

Givetvis kan dessa siffror tolkas olika och förklaras på mängder av olika sätt. ”Dropouts”, hemmasittare och elever med hög frånvaro har alltid funnits. Problemet blir mer aktuellt när politiker pratar om att göra gymnasieskolan obligatorisk. Det är också intressant att spekulera i om en hög frånvaro är en av de främsta orsakerna till fallande skolresultat i landet.

Oavsett orsak kvarstår följande fråga: Hur kan vår skola och din undervisning bli mer attraktiv så att elever, helt enkelt, inte vill missa någonting?

Det är en intressant och en viktig fråga. Anledningen till frånvaro kan variera från allt från familjeproblem till medicinska problem till trivselproblem.

Tänk själv när du har ansträngt dig till det yttersta att vara med på någon aktivitet – må det vara en släktträff, ett sammanträde, en konsert, en kompisträff, ett motionspass – och du har, trots hinder av alla möjliga slag ändå kommit dit. Varför ansträngde du dig?

Du ville dit förstås. Du hade en hög motivation. Du ville inte missa det som skulle hända. Det var viktigt för dig. Du hade sett fram emot det. Du hade bara bestämt dig för att du skulle vara med.

Vi pratar om

  • Motivation
  • Meningsfullhet
  • Behov
  • Nytta
  • Att hänga med
  • Att slutföra

Dessa saker är rätt självklara som förklaringar till din ansträngning. Det ger oss anledning att reflektera över hur väl vi i skolan förstår motivationens betydelse, meningsfullhetens betydelse, nyttans betydelse eller att känna att jag behövs i gruppen för att mina kompisar även ska lyckas med sitt projekt eller grupparbete. Visst, det är komplicerat i ett obligatoriskt system eller nästintill obligatoriskt (gymnasieskolan) men frågan är viktig att ställa om hur vi skapar motivation.

Ert kvartssamtal

Vad betyder ”meningsfull undervisning”? (John Steinberg ger sitt svar i sin bok Meningsfull undervisning från 80-talet! Vad är ditt svar och hur gör du din undervisning meningsfull?

Vad skulle kunna öka elevernas lust att vara med på dina lektioner? Ett visst tvång finns ju – studiebidrag kan dras in, grundskolan är obligatorisk – men vad skulle behöva hända för att eleverna skulle resonera att ”min lärares lektioner vill jag helt enkelt inte missa”?

Hur ger vi eleverna känslan av att de verkligen behövs under dina lektioner?