Humor – ett viktigt verktyg för pedagoger

Victor Borge lär ha sagt att humor är den kortaste sträckan mellan två människor. Det är absolut ett av pedagogernas viktigaste verktyg och det minskar avståndet till dina elever – om du använder humor på ett konstruktivt och inte ett sarkastiskt sätt.

Titta gärna på www.humorproject.com där goda vänner till John i fyrtio år har hjälpt pedagoger, vårdpersonal och chefer att använda humor i sina yrken. Joel Goodman, mannen bakom The Humor Project, lärde sig 50 olika trollkonster för att fånga elevernas uppmärksamhet i början på sina lektioner.

Det behöver du inte göra! Du behöver inte heller plugga in 100 roliga historier. Du behöver inte vara rolig till varje pris. Var och en måste använda humor på sitt eget sätt. Min egen (Johns) erfarenhet är att jag är en mycket, ibland alldeles för mycket, seriös person, men humor är ett av mina absolut viktigaste verktyg i min roll som pedagog och det hjälper mig att handskas med stress i min vardag. Jag har lätt att se humorn i min omgivning och lätt att skratta åt mig själv – och samtidigt vara arg på hur vissa saker utvecklas i världen och i Sverige!

Frågan att fundera över är hur du använder humor i ditt yrke som pedagog. Det som Joel Goodman menar är att det är sak som man medvetet kan planera för. Att lägga in en berättelse, en rolig bild, att spinna vidare på kommentarer från elever – är några exempel. Du vill inte och ska inte vara clown och elever vill vi inte heller uppmuntra att vara clowner. Se humor som ett verktyg till en positiv stämning som gör att man lättare kan känna sig avspänd och mottaglig för information.

Ert kvartssamtal

Vad är exempel på, för dig, naturliga sätt att använda humor i klassrummet och i din vardag?

Ge exempel på hur du skulle kunna ”planera” för humor.

Hur ”avgränsar” du klassens clown?

Hur används humor som ett verktyg bland personalen?

Hur kan vi få allt fler elever att sänka axlarna när de kommer in i klassrummet? Humor är ett sätt. Vilka andra sätt finns det?