Har Sir Ken Robinson rätt?

Dags att återbesöka Ken Robinson berömda TED-talk om utbildning.

Miljoner personer har tittat på denna video på YouTube, förmodligen du också men titta ännu en gång och diskutera med varandra. Det är en rätt hård anklagelse Sir Ken Robinson kommer med, eller hur?

Det är många lärare, skolledare och skolpolitiker som har tittat på videon och håller med men vad händer? Traditioner är mycket svåra att bryta. Ett första steg är att prata om de skolritualer och traditioner som finns för att bli mer medveten om hur vi styrs.

Ert kvartssamtal

Vad håller du med om och vad håller du inte med om?

Vad blir det för omedelbara konsekvenser för er vardag? Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av Robinsons tänkande?