Grupp- och projektarbetsmetodik 5/5

En av fördelarna med digitala verktyg är att det dramatiskt kan öka kvalitén på elevernas redovisningar.

Fyra elever står därframme och läser sina anteckningar från blocket som gömmer ansikten. Tack och lov ser vi allt mindre av dessa gamla klassiska redovisningar. Nu för tiden finns många alternativ:

  • Presentationer i ”Ted talk” format
  • Kluriga powerpoint, keynote, prezzi och liknande presentationer
  • Film som redovisningsform
  • Utställningar
  • Praktiska uppvisningar
  • Redovisning i form av att man undervisar klasskompisarna med övningar och träningsuppgifter
  • Produktioner – tidningar och tidskrifter, webbsidor, infografik, m.m.
  • E-böcker (t.ex. iBookAuthor)

Allt förutsätter dock att eleverna fattar vitsen med sitt grupparbete och projektarbete, förstås. Annars blir det hela ett spel för galleriet. Det förutsätter även att eleverna vet hur det hela ska bedömas, eftersom det finns krav på pedagogerna att de ska bedöma, på gott och ont. Det förutsätter att eleverna vet om sina tidsramar och för- och nackdelar med olika redovisningsformer. Till exempel, vad är en kvalitativt bra powerpoint presentation?

En av de stora frågorna är vem man ska redovisa för? Bara sin egen klass? Ska föräldrar erbjudas möjlighet att se? Andra klasser? Eller ska utställningen, filmen, presentationen visas upp för andra utanför skolan just i syfte att påverka och att det man gör i skolan har en s.k. mottagare. Vill man inte att det man gör i skolan har mening inte bara för en själv utan även för andra?

Ert kvartssamtal

Berätta om lyckade exempel på redovisningar som eleverna har genomfört. Varför blev det bra? Hur kan flera redovisningar hålla en ännu högre kvalitet?

Diskutera idén om en kvalitetshöjning om eleverna vet att det de gör visas upp inte bara för andra i klassen utan andra personer – politiker, föräldrar, besökare till stadsbiblioteket, på andras hemsidor med mera.