Grupp- och projektarbetsmetodik 4/5

Det fjärde av fem inlägg om grupparbetsmetodik på Kvartssamtal.se fokuserar på betydelsen av kontrollstationer.

Den moderna pedagogens tre mantran bör vara:

  • Struktur, struktur, struktur
  • Uppföljning, uppföljning, uppföljning
  • Kvalitet, kvalitet, kvalitet

Eleverna arbetar i sina grupper och med sina projekt, som ibland kan ta ett flertal lektioner och i vissa fall flera veckor i anspråk. Det är dags för redovisningen. Redovisningen på tio minuter går hyfsat bra. Läraren sedan säger, ”Tack. Mycket bra. Nästa grupp.” Då sitter en viss pedagog (John) längst bak i klassrummet och gråter (nästan bokstavligen).

Redovisningen må vara av hög standard, men pedagogen har missat poängen. Det blir ännu bättre resultat och kvalitet med kontrollstationer och feedback under resans gång. Där får man mycket hjälp av tanken bakom formativ bedömning.

Dela upp ett projektarbete i delmoment som ska lämnas in eller redovisas. Ge feedback på dessa olika moment och be att eleverna förfinar och förbättrar En bra modell för detta är UF (Ung Företagsamhet) och deras metodik. Här är en länk till en pdf om UF företag.)

Hitta modeller så att eleverna kan ge feedback till varandra, till exempel, att en grupp granskar en annan grupp mitt i processen. Givetvis kan detta göras i samband med redovisningen i slutet – men helst både och. Det är även viktigt att klargöra vad bra feedback består av och om en grupp ska vara ”opponent” till en annan och att tydliggöra hur opponenterna ska agera och vad som är en bra fråga och en givande kommentar. Hur ifrågasätter man på ett sätt så att andra kan ta emot?

Håll eleverna nära dig under arbetets gång så att du är nära för att lyssna, fråga, handleda och följa upp.

Börja med korta grupparbeten så att de lär sig processen för detta och bara för att eleverna är på högstadiet eller gymnasiet betyder det inte att de har stor och bra erfarenhet av projekt- eller temaarbete. Det tar tid att träna för de färdigheter och det tankesätt som behövs för ett lyckat resultat. Just därför kan det vara bra att halvera tiden de har till ett arbete, halvera antal medlemmar i gruppen, halvera den beräknade redovisningstiden för att strama upp, träna ansvar och lättare följa upp det gruppen gör.

Ert kvartssamtal

Diskutera hur ett effektivt grupparbete eller projektarbete kan utformas. Diskutera konkreta och praktiska saker som till exempel var grupperna ska vara.

Ge exempel på hur du brukar ge feedback till eleverna, höjer förväntningarna och ställer frågor. Vilken slags feedback fungerar bäst för att få eleverna att engagera sig mera och producera ännu bättre resultat?