Grupp- och projektarbetsmetodik 3/5

” Samarbetsinlärning är en form av grupparbete, där varje gruppmedlem bär ansvaret för de gemensamma målen.”
(Lavonen, Meisalo & al.)

Samarbetsinlärning, som på engelska kallas för cooperative learning, kom jag (John) i kontakt med redan på 1970 talet genom Roger och David Johnsson. Metoden är inte så välkänd i Sverige som i Finland och Norge. Samarbetsinlärning handlar om strukturen för att framgångsrikt organisera ett grupparbete eller projektarbete.

Nedan hittar du en alldeles utmärkt och utförlig beskrivning av samarbetsinlärning av några pedagoger på Helsingfors universitet. Den ger många värdefulla inblickar i metoden, tanken på om och hur idén kan tillämpas i praktiken.

Ert kvartssamtal

Planera ett grupparbete tillsammans med kollegorna som följer samarbetsinlärningens principer. Ta ett exempel från någonting som ska göras med eleverna av en i gruppen de närmaste dagarna.

Diskutera idén om att gruppmedlemmarna ska ha ett positivt beroende av varandra. ”Uppgiften kan inte genomföras utan insats av varje gruppmedlem.”