Grupp- och projektarbetsmetodik 2/5

Struktur, struktur, struktur bör vara den moderna pedagogens mantra. Det är ännu viktigare för den som leder ett grupp-eller projektarbete.

Spelregler har jag (John) tjatat om i många av mina böcker om ledarskap i klassrummet. En påminnelse – det gäller inför ett grupparbete att eleverna vet:

  • Vad de ska undersöka eller göra (innehåll)
  • Hur de ska angripa utmaningen (metodik)
  • När man ska arbeta med projektet (tid)
  • Hur länge det ska pågå och när det ska redovisas (tid)
  • Var de ska jobba (plats)
  • Vem de ska arbeta tillsammans med och vem som gör vad i gruppen (roller)
  • Osäkerhet om en spelregel ökar, ofta på ett dramatiskt sätt, sannolikheten för ineffektivitet. Kolla kännedomen om spelreglerna när du går runt i grupperna för att handleda.

Jag minns särskilt ett klassrumsbesök där en lärare samlade eleverna, berättade kanske tio minuter om temat och sedan sa till eleverna, ”Dela upp er i grupper och diskutera detta. Vi samlas igen om 25 minuter.” O, nej, hann jag tänka och mycket riktigt var det inte mycket som hände i grupperna med detta strukturlösa sätt under alldeles för lång tid.

I detta ”Kvartssamtal” vill vi särskilt påpeka den sista spelregeln – vem som gör vad i gruppen.

Avgörande för effektiviteten är att de olika deltagarna i gruppen har tilldelats olika roller och att alla vet vad rollen innebär. Klassiska roller är sekreterare, ledare, talesman eller taleskvinna. Men det finns andra roller: källakontrollant (fact checker) , grafisk designer, påhejare, ifrågasättaren, tidtagaren, galenskaparen, m. fl.

Det gäller, som sagt, att eleverna vet vad rollen innebär. Sekreterare vet alla vad det är, men vad förväntas man göra? Hur noggrant ska man skriva? Ska protokoll lämnas in?

Jag har sagt det hundra gånger i mina böcker och föreläsningar (och snart även på Kvartssamtal.se): Utan en tydlig rollfördelning blir det sällan ett effektivt grupparbete.

Ert kvartssamtal

Ge exempel på hur instruktionerna såg ut senaste gången du introducerade ett grupp-eller projektarbete.

Förstår ni idén – och vitsen – med spelregler?

Hur kan vi bättre kommunicera spelreglerna till eleverna och vad de olika rollerna i gruppen innebär på ett konkret sätt?

Prova en tydligare rollfördelning och kom tillbaka till gruppen och berätta hur det har gått.