Grit = SISU = Uthållighet = Framgång

Boken How Children Succeed sammanfattar forskning och argument för uthållighetens och envishetens betydelse för lärande och framgång. Det finska begreppet ”sisu” är nog det som ligger närmast det engelska begreppet ”grit.”

Filmen och övningen som eleverna gör i denna video är inte särskilt märkvärdigt. Det är många lärare i Sverige som jobbar med elevernas sociala utveckling. Om det är något som är nytt är det att forskningen tycks poängtera ”grit” eller ”sisus” betydelse för att lyckas i skolan och i livet.

När jag (John) möter elever brukar jag säga till dem att skolan är ett uthållighetsprov mera än ett intelligensprov. Häng med på lektionerna. Gör läxorna. Studera inför proven. Ha långsiktiga mål.

I detta exempel får eleverna intervjua en äldre person som har lyckats nå mål trots hinder och svårigheter.

Syftet är att få igång tankar och en diskussion om uthållighetens betydelse. Ytterligare en förklaring och exempel baserat på Angela Duckworths forskning.

Ert kvartssamtal

Håller ni med om sisus betydelse för att lyckas i skolan och i livet? Hur lär vi våra elever att handskas med hinder och svårigheter?

Berätta gärna om ett exempel på din egen uthållighet och engagemang som var grunden till en framgång.

Ge exempel på aktiviteter för att träna eleverna i just ”sisu”.