Mitt (Johns) hemmakontor är fyllt med fina minnen. Fotografier av släkten, barn och barnbarn, diplom och utmärkelser, en tavla som min syster har målat, biljetter från matcher, presenter jag har fått på föreläsningar, minnen från resor, böcker som har betytt mycket för mig och så vidare.

 

Det är fullt naturligt hemma, men hur är det i skolan? I skolans värld finns ett överväldigande fokus på nuet. Där sätter man upp de nuvarande elevernas alster i klassrum och korridorer, som exempel på arbeten.

Några skolor satsar på gamla klassbilder, troféer från idrottsturneringar, även bilder på tidigare lärare eller rektorer. Det behöver inte ta mycket plats, men det är bra att påminna nuvarande elever om att skolan har en historia och att det har funnits saker av värde att minnas som har hänt de elever som har gått på skolan tidigare.

Vad sägs om en minnesplats i ditt huvudklassrum? Det behöver inte alls uppta mycket plats och är främst för din egen skull som pedagog – att påminnas om dina egna erfarenheter och framgångar. Det kan bestå av klassbilder, en uppsats, en novell, en laborationsrapport, några saker som har tillverkats och liknande i ett hörn i klassrummet eller på en mindre anslagstavla.

För egen del får jag styrka av att se familjebilder, några roliga skämtteckningar och att se gamla muggar jag köpte i olika städer jag har besökt – och en baseboll med signaturer från mina rektorskollegor från min tid som rektor.

Jag bjuder på denna idé och inbjuder till ett samtal med utgångspunkt i hur man bevarar och blir stärkt genom minnessymboler.

Det är inte lika ofta vi pratar om ”portfoliometoden” idag. Tyvärr. Det är en bra idé – en mapp med ”goda minnen” och exempel från elevens arbete. Även vi pedagoger behöver påminnas om våra goda insatser.

Ert kvartssamtal

Hur har ni det med minnen hemma? Viktigt? Oviktigt? Mycket? Litet? Vad för slags symboler har du? Berätta om ett bra exempel.

Hur har ni det med minnen från skolans historia i skolans korridorer, skolans matsal och liknande?

Om du skulle skapa ett litet minneshörn eller skåp i ditt huvudklassrum, vad för slags saker skulle du placera där?

Tror du att vi blir stärkta av positiva minnen och symboler?