Gapa inte över för mycket

Det är inget fel att vara ambitiös. Tvärtom. Det är bra. Men när blir du och din skola/förskola för ambitiös? När gapar man över för mycket?

Vi har lyssnat på flera olika skolchefer och utvecklingschefer på sistone som förklarar sina ambitioner för den närmaste framtiden. Det är glädjelistor som omfamnar i princip alla nya idéer och trender som finns:

  • IKT
  • Formativ bedömning
  • Matematik
  • Kollegialt lärande
  • Språkutveckling
  • Anknytning till forskning
  • Entreprenörskap
  • Demokratiutveckling
  • Genuspedagogik

Det är ingen dålig lista, full av fina ambitioner och i princip omöjlig att uppfylla om tanken är att alla ska arbeta med allting samtidigt här och nu.

Om man verkligen har en ambition att göra ett mattelyft då får man faktiskt ägna all uppmärksamhet åt det. Matematik kan integreras i många ämnen. Matematik kan knytas an till nya IKT- färdigheter och formativ bedömning, men att lyfta matematikresultaten är det som står i centrum: idag, i morgon, nästa termin, nästa år och året därpå. Minst.

Ert kvartssamtal

Gör en lista över alla projekt som ni är inblandade i, antingen som förvaltningen eller statsmakten säger att ni ska ägna tid åt eller interna projekt som ni har bestämt er för.

Vilket bör vara projekt nr 1?

Hur kan en prioritering gå till?

Vilket projekt har varit särskilt lyckat de senaste åren och varför? Var prioritering en nyckelingrediens?