Fritidshem i utveckling

Här på Kvartssamtal.se liksom på de flesta platser där det diskuteras skolutveckling är vi mycket fokuserade på skolans uppdrag och undervisningens kvalitet. Tyvärr glömmer vi ofta bort att många elever vistas många timmar varje dag på fritids.

Artikeln nedan härstammar från en rapport om fritids på Skolverkets hemsida i ett försök att sätta fritidshemmens utveckling i fokus. Villkoren för landets fritidspedagoger har ändrats drastiskt på senare tid. De ska hjälpa till mera i skolan och ha större ansvar för delar av undervisningen. Personalen ska även planera och genomföra en verksamhet med allt fler barn allt fler timmar.

1975 var 5 procent av alla barn 7-9 år inskrivna på fritidshem. 2012 var 82,8 procent inskrivna på fritidshem. Detta innebär att en allt större del av skolans budget går till fritids och innebär stora förändringar för personalen som arbetar på fritids.

I detta Kvartssamtal vill vi sätta fokus på samarbete mellan personal med olika typer av uppdrag.

Ert kvartssamtal

Hur har fritidshemmens verksamhet förändrats de senaste femton åren? Låt några av de mer erfarna fritidspedagogerna berätta.

Ge ett exempel på ett kvalitativt lyckat projekt i fritids man har genomfört på er skola. Varför gick det bra?

Vad skulle behöva hända för att samarbete mellan skolan och fritids skulle förbättras?