Forskning – är det svaret? 4/4

Är kursen som anordnas av Skolverket eller våra universitet och högskolor en garanti för hög kvalitet och hög vetenskaplighet? Vi hoppas det.

Eftersom vi har drygt 40 års erfarenhet av lärarfortbildning är det intressant att följa trenderna inom branschen. Alla möjliga typer av privata initiativ har det funnits initierade av olika privata utbildningsbolag. Fortbildning som anordnas av olika läromedelsproducenter, fackföreningar och myndigheter är inte ovanliga idag. Mässor, konferenser, kvällsföreläsningar, helgkurser – ja, utbudet har varit stort genom åren och är det fortfarande idag.

Numera finns alla möjligheter via distanskurser, webbkurser och via enskilda websajter, typ TED-talks för att ta del av intressanta rön och idéer.En trend är dock tydlig idag och det är att statsmakten har tagit allt fler initiativ inom området och erbjuder väldigt mycket utbildning av hög kvalitet som är gratis eller nästan gratis för kommuner och skolor.

Vi behöver bara peka på alla poängkurser som högskolan bedriver på egen hand och som Skolverket bedriver i samarbete med högskolor och universitet som till exempel ”matematiklyftet”, ”läslyftet” och det nya ”förskolelyftet”. Det är ofta hög kvalitet på dessa utbildningar med ett gediget material att utgå ifrån med videos, övningsexempel, litteratur, samtalsunderlag med mera.

Ett flertal privata utbildningsbolag slås ut idag av allt gratis som erbjuds och det faktum att allt fler kommuner och friskolekoncerner själva tar större ansvar för interna fortbildningsinsatser typ Sigtunaboxen där man satsar på formativ bedömning som idé. Det är även bra med flera initiativ för att låta flera lärare forskar i jobbet.

Alla dessa nya initiativ är bra. Utmaningen som kvarstår är att, för det första, skapa förutsättningar för pedagoger att delta i dessa utbildningar utan att varken de som personer eller verksamheten ”går sönder”. För det andra handlar det om att ta vara på dessa personer och deras nyvunna kunskaper och kompetenser när de väl kommer tillbaka till sina skolor och förskolor.

Det är främst det vi uppmuntrar er att diskutera.

Ert kvartssamtal

Inventera fortbildningar som personalen på er skola eller förskola har deltagit i de senaste två-tre åren. Minns ni allt? Vad handlade studiedagarna om? Vem gick olika typer av utbildningar? Vilka kvällsföredrag har ni gått på?

Har ni på skolan/förskolan en övergripande fortbildningsplan? Finns en övergripande forskningsplan?

Står ni vid dörren när kollegor kommer tillbaka från sina utbildningar för att fråga, och ta vara på, vad de har lärt sig eller hur ofta går det obemärkt förbi att de ens har varit iväg på en kurs? Vad skulle behöva hända för att bättre ta vara på vad de har lärt sig?