Forskning – är det svaret? 3/4

Det tycks finnas bred samstämmighet om att skolan bör bygga mer på vetenskaplig grund och det är mycket som händer just nu. Här kommer en kort sammanfattning av några insatser som görs.

Om du vill ta reda på den senaste forskningen finns två goda källor. Det ena är Skolverket, förstås, och den andra är www.skolporten.com Här kommer du direkt till sidorna som sammanfattar avhandlingar som berör skolan och förskolan.

 

Här kommer du direkt till Skolverkets sidor om aktuell forskning:

 

Vetenskapsrådet beskriver skolforskning. Länken:

 

I september 2014 inrättades Skolforskningsinstitutet. Här kan du läsa underlaget som är grunden för inrättandet och ta del av syftet.

 

”Ifous är ett fristående forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag.” Detta kan man läsa på Ifous hemsida. Kommuner ansluter sig till Ifous som vill sprida forskningsresultat.

 

Ytterligare ett alternativ är SKLs projekt PRIO som försöker tillvarata McKinsey- rapportens idéer, en stor internationell undersökning om skolresultat i olika länder. Det handlar om att systematisera det vi vet om skolresultat och hitta implementeringsstrategier.

 

Med andra ord finns ingen brist på initiativ. Inte heller är det särskilt svårt att ta reda på vad det forskas om.

Utmaningen, som alltid, är att skapa utrymme för egen forskning, att ta del av forskningen och att diskutera konsekvenserna och förändrad praxis.

Ert kvartssamtal

Dela upp ansvaret för att utforska några av länkarna och berätta för varandra vilken slags information ni hittar.

På en skala 1-10 hur väl följer du och kollegorna den forskning som finns.?