Forskning – är det svaret? 2/4

”Forska i arbetet bättre än hemsnickrad fortbildning” heter ett debattinlägg i DN skriven av Malin Tväråna, gymnasielärare med lic. examen i pedagogik. Det är en mycket tänkvärd artikel.

Malin Tväråna argumenterar för mer forskning i skolan. Hon menar att om man underlättar för lärarna att forska på sina egna skolor och i sina tjänster vore det ett utmärkt sätt att höja lärarnas status. Hennes inledande argument är lätt att hålla med om. Läs gärna artikeln.

 

Nog vore det bra om universitet och högskolor bättre kunde samarbeta med kommuner, skolor och lärarkåren i praktiknära forskningsprojekt. Nog är det bra att huvudmän och rektorer läser på om vilken fortbildning som ger långvariga resultat med mera.

Folk som vi, som sysslar med inspirationsföreläsningar och korta fortbildningsinsatser, får en känga, förmodligen med all rätt. Låt oss dock beskriva dilemmat på följande sätt:

Säg att man antingen forskar fram bra läsinlärningsmetoder på sin skola eller att man vill ta hänsyn till senaste forskning om läsinlärning. Det är bra. Men att förvänta sig att två olika lärare tillämpar resultaten på exakt korrekt sätt är att önska lite väl mycket. Så mycket i lärarjobbet handlar om relationer, stämning, tajmning och de små icke-verbala nyanserna i lärarens sätt att kommunicera, uppmuntra och höja förväntningar med mera. Det är de små nyanserna i ledarskapet och genomförandet som ofta är avgörande om en metod går hem hos eleverna eller inte och detta är extremt svårt att ta reda på.

”På vår skola använder vi X-metoden” säger inte hela sanningen eftersom sanningen handlar om hur metoden används och hur väl den tas emot av just den gruppen under ledning av just den läraren.

Vad vi menar är att det snarare handlar om att bygga upp en reflekterande skolkultur, självkritisk hållning och en lärande organisation. Lärare som forskar kan ha en mycket viktig roll i detta, däri finns ingen tvekan. Vi menar bara att ”forskning” i sig inte är hela lösningen utan hur kollegor tar del av, reflekterar kring och sedan tillämpar forskningen som är utmaningen.

Men vi håller med om hennes slutsatser: Ge lärarna förtroende och förutsättningar för att forska på sina arbetsplatser. Gör det!

Ert kvartssamtal

Har ni bedrivit eller bedrivs det nu någon praktiknära forskning på din skola eller förskola? Vad är ni nyfikna på att ta reda på?

På en skala 1-10 hur långt har ni kommit för att skapa en reflekterande skolkultur och en lärande organisation? Vad är några viktiga ingredienser i en lärande organisation?

Vilka projekt eller vilken forskning drivs av uppdragsgivaren (kommunen eller friskolekoncernen) och är ni nöjda med informationen ni får?