Vad skulle du vilja ta bort eller lägga till i läroplanen?

En av de starkaste trenderna de senaste årtiondena i skolan är starkare styrning av skolans innehåll, allt i strävan att ha större kontroll över skolans resultat. Vi märker det genom begreppet ”core curriculum” – en stark betoning av skolans centrala innehåll och allt större beroende av prov och andra mätningar för att bedöma en skola eller en lärares kvalitet.

Fastän vi inte har gått lika långt som vissa delstater i USA är trenden här i Sverige tydlig. Det vi inte kan mäta bedöms ha mindre värde och kontroll har blivit ett nyckelord.

Som alltid när en trend dominerar är det nyttigt att tänka precis tvärtom. Kan man verkligen kontrollera elevernas intressen, inlärningsmetoder och vad exakt de lär sig?

Artikeln nedan ställer en intressant fråga – vad skulle du vilja ta bort i dagens läroplaner? Artikeln ger på detaljnivå exempel på studier av växter, grammatik … och Shakespeare.

Out with the old: teachers reveal the topics they’d rather not teach

Alla har vi våra käpphästar om vad man tycker är livsviktigt att kunna. Det är viktigt att diskutera.

Ert kvartssamtal

Med tanke på det eller de ämnen du undervisar i, ge exempel på vad du tycker är det absolut ”heligaste”. Vad ”måste” dina elever kunna och behärska?

Med tanke på det eller de ämnen du undervisar i, ge exempel på vad du tycker kunde lyftas bort i kursplanerna för att kunna prioritera annat.

Tycker du att det råder en bra balans i kursplanerna mellan vad eleverna själva vill lära sig, vad du som lärare tycker är viktigt att fokusera på och vad statsmakterna som bestämmer läroplaner tycker är viktigt? Hur kan elever och lärare få större inflytande över läroplanen?