Forskare från Finland vill revolutionera skolundervisningen

Finns det något samarbete mellan forskare och skolpolitiker? Vi kan i alla fall konstatera att det är svårt att hitta inlärningsforskare som står bakom dagens skolpraxis och undervisningssätt.

Denna artikel behandlar fyra aspekter av undervisningen som forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan ska ta större hänsyn till. Notera att detta kommer från ett land där traditionella undervisningsmetoder (föreläsning, lärobok, läxor, prov, betyg) är ryggraden i ett system som klarar sig väl i internationella jämförelser. Men dessa forskare framhåller också betydelsen av känslor vid inlärning, inlärningsmiljö och kreativitetens betydelse. Deras idéer sammanfattas i denna artikel. Forskare vill revolutionera skolundervisningen

Ert kvartssamtal

Ge exempel på starka traditioner och ritualer gällande formen för undervisningen och hur dessa stämmer med din bild av hur inlärning går till. Stämmer dessa med bilden av hur inlärningsforskare säger att inlärning går till?

Inlärning har en stark emotionell kontext – där lust, motivation, beslutsamhet, meningsfullhet, relevans med mera har stor betydelse. Hur ofta försöker vi nå hjärtat innan vi försöker fylla huvudet? Hur gör du för att nå hjärtat?