Finns ett svenskt alternativ?

Många dystra ord har skrivits om de katastrofala siffrorna i Pisa 2012. Ska vi leta utomlands eller bli bättre på att ta vara på det vi är bra på?

Svensk skola är bra på att träna ansvar och samverkan, fostra till demokrati, jämställdhet och på att uppmuntra elevinitiativ. Projektarbete och grupparbetsmetodik har blivit utskällda, många ropar på katederundervisning.

Ska vi ta efter Sydkorea och Singapore eller se potentialen i en förädling och utveckling av projektarbetet?

Läs debattartikeln om ”skarpa demokratiska projekt”. Diskutera med kollegorna – och elever.

Ert kvartssamtal

Ska vi ta efter Sydkorea och Singapore eller se potentialen i en förädling och utveckling av projektarbetet?

Diskutera projektarbetets fördelar och nackdelar och hur projektarbete kan utformas för att öka sannolikheten att det blir bra.